Zarządzanie należnościami

 

Windykacja roszczeń w Niemczech –
Gdy oczekiwana kwota nie wpływa ….

Jeżeli świadczą Państwo usługi lub zajmują się sprzedażą to wystawiają Państwo stosowne rachunki. Niektórzy kontrahenci po prostu nie płacą wystawionych przez Państwa faktur. Powodem tego może być fakt, że dłużnik nie obawia się żadnych konsekwencji z tym związanych.

Z pewnością nie są to partnerzy, na których Państwo jako kupcy lub zleceniodawcy sobie zasłużyli.

Należy wykazać konsekwentną reakcję na brak szacunku dla Państwa pracy.

Zaangażowanie prawnika w zarządzanie roszczeniami jest zatem pierwszym krokiem. Możliwe, że zakończą się relacje umowne z klientami, którzy ignorują uzasadnione żądania. Wtedy przynajmniej będą mieć Państwo więcej czasu dla tych partnerów biznesowych, którzy poważnie traktują zawartą z Państwem umowę i się z niej wywiązują.

Z pewnością nie powinni Państwo ponosić strat z tytułu wykonanej pracy.

 

Włączcie  nas w system wewnętrznego zarządzania roszczeniami!

Zajmiemy się wszystkim, co mogliby Państwo zrobić w zarządzaniu wierzytelności, ale ze względu na brak czasu i doświadczenia prawnego nie jesteście w stanie. Gwarantujemy bliski kontakt z Państwa działem prawnym i rachunkowym.

Jeżeli wierzytelność jest przeterminowana, poinformujemy Państwa o szansach jej zrealizowania. Nie zawsze będzie możliwe zrealizowanie zaległej faktury. Jeżeli Państwo lub Państwa pracownicy ponoszą odpowiedzialność za ryzyko egzekucyjne, np. przez źle wykonaną usługę, lub jeśli nie dopełnione zostały formalności, zajmiemy się tym i doradzimy Państwu na wczesnym etapie.

Następnie zgłaszamy roszczenie w sądzie i przeprowadzamy czynności egzekucyjne.

Przez cały proces jesteśmy w bliskim kontakcie z prezesami i pracownikami, którzy są odpowiedzialni w firmie za procedury dochodzenia roszczeń. Zachęcamy naszych partnerów do kontaktu, aby jak najszybciej informowali nas o wszelkich zastrzeżeniach i abyśmy wspólnie mogli podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby mieli Państwo pełną kontrolę nad postępowaniem. Informujemy o każdym kroku, jaki podejmujemy, a także o reakcjach ze strony dłużnika i sądów.

 

Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia – Windykacja roszczeń w Niemczech!

Reprezentujemy naszych klientów przedsądowo, sądowo oraz w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie windykacji roszczeń pieniężnych.

Udało nam się zdobyć doświadczenie w wielu branżach, a mianowicie przy dochodzeniu:

 • należności z umów transporowych,
 • należności z umów handlowych,
 • należności z umów na wyroby przemysłu metalowego,
 • należności z umów na produkty modowe,
 • należności z tytułu najmu i leasingu,
 • należności z tytułu produkcji okien i drzwi,
 • należności z tytułu świadczonych usług budowlanych,
 • należności z umów na prace hydrauliczne (ogrzewanie, wentylacja, technika sanitarna),
 • należności z tytułu usług na wieżach przekaźniczych,
 • należności z tytułu usług elektroinstalacyjnych,
 • należności z tytułu naprawy instalacji elektrycznych,
 • należności z tytułu usług IT,
 • należności z tytułu umów o prace leśne,
 • należności z umów rozrywkowych,
 • należności w związku z dostawą towaru,
 • należności od usługodawców jak przykładowo pralnie,
 • roszczenia z umów o pracę,
 • roszczenia ze współpracy,
 • roszczenia z umów praw autorskich….

Pole naszego doświadczenia jest tak szerokie, jak zasięg działalność gospodarczej.

 

Windykacja roszczeń w Niemczech – Zakres usług

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby mieli Państwo pewność, że otrzymają swoje pieniądze na drodze prawnej! Oto poszczególne kroki:

 • sprawdzamy, czy faktycznie można dochodzić Państwa roszczenia.
 • Sprawdzamy, czy nie zostało opublikowane ogłoszenie upadłości dłużnika.
 • Upominamy dłużnika i dokonujemy z nim ustaleń, jeśli istnieje uzasadnione oczekiwanie, że dotrzyma umowy o spłacie ratalnej.
 • Składamy wnioski o sądowe nakazy upominawcze oraz nakazy egzekucyjne w Niemczech.
 • Czasami ubiegamy się o europejskie nakazy zapłaty, które jednak nie zawsze okazują się praktyczne i skuteczne.

 

Postępowania pozasądowe i sądowe w zakresie windykacji

Jeżeli można oczekiwać zadawalającego wyniku upominamy dłużnika o zapłatę roszczenia. Oprócz roszczenia głównego dochodzimy roszczeń odszkodowawczych i innych roszczeń związanych z opóźnieniem. Jednocześnie wskazujemy na ponoszone straty, jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie ureguluje swojej wierzytelności.

Jeżeli jest to jednak konieczne stawiamy wnioski o wydanie sądowego tytułu upominawczego i egzekucyjnego lub składamy pozew do odpowiedniego sądu.

Jeżeli dłużnik nie może zgłosić istotnych zastrzeżeń, postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku, postanowieniem lub sądowym nakazem zapłaty. Stanowią one tytuły, na podstawie których możemy przeprowadzić egzekucję.

 

Po uzyskaniu tytułu podejmujemy działania egzekucyjne…

Przeprowadzamy postępowania egzekucyjne z niemieckich i europejskich wyroków sądowych, postanowień sądowych, ugód sądowych, sądowych nakazów zapłaty i klauzul notarialnych uznanych za wykonalne. Po uzyskaniu tytułu przystępujemy do procesu egzekucyjnego:

 • zajęcie rachunku bankowego dłużnika,
 • zajęcie dochodów dłużnika od pracodawcy,
 • zajęcie emerytury lub uprawnień emerytalnych dłużnika od jego ubezpieczyciela,
 • zajęcie innych wierzytelności dłużnika.

Egzekucja może nastąpić także poprzez zajęcie kolejnych praw dłużnika. Są to na przykład:

 • udziały w spółce osobowej lub kapitałowej,
 • papiery wartościowe,
 • prawa członkowskie,
 • prawa autorskie,
 • patenty,
 • prawa do znaków towarowych.

Inną możliwością egzekucji jest egzekucja nieruchomości lub praw do nieruchomości poprzez zajęcie i przymusową licytację.

Jeżeli nie mamy informacji o dochodach i majątku dłużnika, składamy wniosek o przeprowadzenie egzekucji przez komornika. Jeżeli nie przyniesie to skutku, zlecamy komornikowi uzyskanie informacji o majątku dłużnika lub uzyskanie informacji od osób trzecich.

 

Opłaty –
Z windykacją wiążą się koszty!

Jeśli zdecydują się Państwo na podjęcie działań mających na celu windykację długów, należy liczyć się z opłatami. Konkretnie mogą powstać następujące opłaty:

 • opłaty adwokackie,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty komornicze.

Zazwyczaj należy uregulować te opłaty w momencie wszczęcia postępowania. Wszystkie opłaty są uregulowane prawnie. Ich wysokość jest zależna od  kwoty roszczenia.

Napiszcie Państwo do nas, podając nam kwotę roszczenia, a my poinformujemy o kosztach w zależności od działań, których Państwo oczekują.

Opłaty adwokackie reguluje ustawa o wynagradzaniu prawników. W przypadku skutecznej egzekucji dłużnik musi również zwrócić te koszty.

 

Windykacja roszczeń w Niemczech – I jeszcze kilka informacji…

 

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

    Windykacja roszczeń w Niemczech