Windykacja roszczeń w Niemczech – gdy oczekiwana kwota nie wpływa ….

 

Windykacja w Niemczech – Utratra wierzytelności w Niemczech

Jeżeli świadczą Państwo usługi lub zajmują się sprzedażą to wystawiają Państwo stosowne rachunki. Zdarza się, że kontrahent nie reguluje po prostu wystawionego rachunku. Powodem tego może być fakt, że dłużnik nie obawia się żadnych konsekwencji z tym związanych.

Z pewnością nie są to partnerzy, na których Państwo jako kupcy lub zleceniodawcy sobie zasłużyli. A może należy im pokazać, że na taką ignorancję będzie stosowna reakcja.

Lekceważenie Państwa pracy wymaga skutecznej i stosownej odpowiedzi. Ponaglenie przez adwokata jest pierwszym krokiem. Możliwe, że zakończy to współpracę ze zleceniodawcą, który wykorzystuje Państwa pracę a nie płaci rachunków. Wtedy będą mieli Państwo przynajmniej więcej czasu dla zleceniodawców, którzy rzetelnie wywiązują się z zawartej umowy.

Z pewnością nie powinni ponosić Państwo strat z tytułu wykonanej pracy.

 

____________________________________________

 

Zakres naszych usług przy dochodzeniu roszczeń w Niemczech

 

Zajmujemy się zarówno pozasądowym jak i sądowym dochodzeniem roszczeń pieniężnych dla naszych klientów.

Wystarczy jedno kliknięcie na zdjęcie!  

Roszczenia z umowy kupna
Roszczenia rodzinne
Roszczenie z umowy o dzieło
Windykacja - procedury
Roszczenia z innych umów
Roszczenia spadkowe

Prowadzimy egzekucję roszczeń na podstawie niemieckich i europejskich wyroków, postanowień, ugód zawartych sądowo, nakazów egzekucyjnych i wykonalnych klauzul notarialnych.

Proces windykacji należności przeprowadzamy poprzez:

 • oszacowanie postępowania w konkretnym przypadku,
 • pozasądowe upomnienie,
 • wniosek o wydanie sądowego nakazu zapłaty i nakazu egzekucyjnego,
 • złożenie pozwu i uzyskanie wykonalnego wyroku lub postanowienia,
 • przeprowadzenie egzekucji z uzyskanych wyroków.

 

____________________________________________

 

 Dochodzenie sądowe i pozasądowe 

Jeżeli jest to wskazane wystosujemy do dłużnika upomnienie i wezwanie do zapłaty roszczenia. Oprócz roszczenia głównego dochodzimy roszczeń odszkodowawczych oraz innych roszczeń związanych z opóźnieniem. Jednocześnie wskazujemy dłużnikowi  negatywne konsekwencje, jeśli nadal nie zaspokoi roszczenia.

Jeżeli będzie to nadal konieczne  złożymy wniosek w sądowym postępowaniu upominawczym o wydanie sądowego nakazu upominawczego  i sądowego nakazu egzekucyjnego lub pozwiemy dłużnika.

Jeżeli dłużnik nie może zgłosić istotnych zastrzeżeń, postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku, postanowienia lub tytułu egzekucyjnego. Są to tytuły, na podstawie których możemy prowadzić egzekucję.

 

____________________________________________

 

Windykacja roszczeń w Niemczech – egzekucja w Niemczech 

Na podstawie uzyskanego prawomocnego tytułu przeprowadzamy egzekucję roszczenia na przykład przez:

 • zajęcie rachunku (konta) w banku dłużnika,
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę u pracodawcy dłużnika,
 • zajęcie renty lub emerytury dłużnika we właściwej instytucji ubezpieczeniowej,
 • zajęcie innych wierzytelności dłużnika.

Możemy także przeprowadzić egzekucję przez zajęcie takich praw majątkowych dłużnika jak:

 • udziałów dłużnika w spółce osobowej lub kapitałowej,
 • papierów wartościowych,
 • praw członkowskich,
 • praw autorskich,
 • patentów, praw do wzorów użytkowych i znaków towarowych.

Dalszą możliwością egzekucji jest egzekucja nieruchomości lub praw do nieruchomości dłużnika przez zajęcie i sprzedaż podczas licytacji.

Nie mając informacji o dochodach i majątku dłużnika wniesiemy o wszczęcie egzekucji komorniczej a jeśli okaże się ona bezowocna, o wyjawnienie przez dłużnika jego majątku pod przysięgą przy rygorze karalności.

 

____________________________________________

 

Opłaty w Niemczech

Jeśli zdecydują się Państwo na prowadzenie działań windykacyjnych w celu dochodzenia roszczeń, należy liczyć się z opłatami. Powstają następujące opłaty:

 • opłaty adwokackie
 • opłaty sądowe
 • opłaty komornicze.

Z uiszczeniem wymienionych opłat należy liczyć się przy rozpoczęciu procedury. Wszystkie opłaty są regulowane przez prawo. Ich wysokość zazwyczaj zależy od kwoty roszczenia. Wynagrodzenie adwokata reguluje ustawa o wynagrodzaniu adwokackim.

W przypadku pomyślnej egzekucji dłużnik musi również zwrócić te koszty.

 

____________________________________________

 

Linki w języku nemieckim: windykacja roszczeń 

 

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie Adwokat w Niemczech Państwa prawo w naszych wiernych rękach

    Windykacja roszczeń w Niemczech    

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066