Windykacja w Niemczech: procedury dochodzenia należności

 

Dochodzenie roszczeń:
pytania wstępne

Ilekroć żądane są roszczenia wynikające z umowy lub odszkodowania znajdujemy się w obszarze prawa cywilnego. Chcemy dochodzić roszczeń. Chodzi zatem głównie lub przynajmniej jako roszczenie poboczne o należne do zapłaty kwoty pieniężne.

Ale również w dziedzinie prawa spadkowego i rodzinnego bardzo często chodzi o roszczenia pieniężne, czy to wtedy, gdy żądamy alimentów, wyrównania majątku po rozwodzie lub zachowku.

Na tej podstawie widać już, że jest to bardzo szeroka dziedzina pod względem prawa materialnego, ponieważ z reguły nie zawiera się tylko jednej umowy dziennie. Dotyczy to każdego niezależnie, czy osoby prywatnej, czy przedsiębiorcy.

Szczególne znaczenie mają umowy, które zawierane są w obszarze przedsiębiorczości. Jako przedsiębiorca świadczymy usługę lub sprzedajemy przedmioty lub prawa. Następnie oczekujemy wynagrodzenia. Z reguły też tak się to odbywa . Czasami jednak płatność nie jest dokonywana. Może być to działanie nieuzasadnione lub uzasadnione. Złe wywiązanie się z umowy o dzieło może być przyczyną braku zapłaty.

Kancelaria Swist wspiera Państwa w zakresie prawa cywilnego. Mogą Państwo liczyć na indywidualną konsultację. Jeśli skontaktują się Państwo z nami ze swoimi wątpliwościami, udzielimy kompleksowej, godnej zaufania porady. Zajmujemy się sprawami i dziedzinami prawa, które dotykają każdego. Bardzo poważnie podchodzimy do niedogodności i zaistniałych zmian życiowych. Uwzględniamy je, aby mogli Państwo odnieść jak najwięcej korzyści lub zminimalizować swoje straty. Wspieramy Państwa aktywnie swoją wiedzą i reprezentacją. Pracujemy dla Państwa w sposób zaangażowany i skuteczny.

Cieszymy się z Państwa kontaktu z nami i ustalenia terminu spotkania.

 

____________________________________________

 

Czynności przedprocesowe: dochodzenie roszczeń

90% wszystkich spraw cywilnych dotyczy roszczeń pieniężnych. Jesteśmy więc w sferze windykacji.

Dokładne zbadanie perspektyw sukcesu uważamy za jeden z najważniejszych warunków skutecznej windykacji. Nawet jeśli nie można jednoznacznie ocenić, czy wdrożenie procedury zakończy się powodzeniem, to zawsze należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie. W pewnych okolicznościach wierzycielowi może nie przysługiwać roszczenie, przykładowo z powodu braku dowodów lub dłużnik nie zapłaci roszczenia z powodu swojej niewypłacalności.

Jeśli roszczenie jest nie do odzyskania, nie należy podejmować żadnych działań prawnych. Nie powinni Państwo tak po prostu marnować pieniędzy.

Jeśli szanse są otwarte, ponieważ nie ma „najlepszych” dowodów lub sytuacja prawna jest otwarta, należy racjonalnie ocenić szanse powodzenia i podjąć decyzję, czy chcą Państwo zaryzykować.

Jeżeli nie można znaleźć żadnych zastrzeżeń należy dążyć do zaspokojenia roszczenia. Poczynione już inwestycje nie powinny rozpłynąć się w powietrzu.

Chętnie wyślemy w Państwa imieniu upomnienie stronie umowy. Bardzo często następuje reakcja na pierwsze upomnienie.

Czasami jednak dłużnik już kilkukrotnie był wzywany do płatność. W takim przypadku nie należy tracić czasu i podejmować z naszą pomocą dalsze kroki prawne.

 

____________________________________________

 

Kroki sądowe – dochodzenie roszczeń

Jeśli pozasądowe upomnienie jest nieskuteczne, warto dochodzić sprawy sądowo.

Istnieje możliwość złożenia pozwu lub złożenia wniosku o sądowy nakaz upominawczy, a następnie egzekucyjny.

Jeżeli wychodzą Państwo z założenia, że partner umowny zapłaci po otrzymaniu sądowego nakazu upominawczego lub egzekucyjnego, to jest to procedura preferowana. Jeżeli jednak przypuszczają Państwo, że dłużnik ma zastrzeżenia i będzie dążył do procesu sądowego, to należy zdecydować się na pozew sądowy.

Chętnie omówimy z Państwem szczegóły.

 

____________________________________________

 

Linki

 

Dodatkowe informacje na temat procesu windykacji można znaleźć w następującym obszarze:

  • Postępowanie upominawcze: tutaj dalej!
  • Sądowe postępowanie upominawcze: tutaj dalej!
  • Europejski nakaz płatności: tutaj dalej!
  • Pozew po sądowym postępowaniu upoinawczym: tutaj dalej!
  • Postępowanie egzekucyjne: tutaj dalej!
  • Obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami: tutaj dalej!

 

____________________________________________

 

Zasięgnijcie Państwo rady prawnika

Świat, w którym żyjemy, staje się szybszy i bardziej elastyczny. Znajdujemy nowe zadania, przeprowadzamy się lub zmieniamy kraj, w którym dotychczas mieszkaliśmy i pracowaliśmy. Nasze relacje się kończą i nowe zaczynają.

Oczywiście pozostajemy w kontakcie z przyjaciółmi, znajomymi i członkami rodziny za pośrednictwem mediów, sieci społecznościowych i krótkich wizyt. A jednak często nie mają oni wglądu w nasze życie codzienne. W związku z tym nie będą w stanie udzielić obiektywnej i kompetentnej porady. Jeśli mieszkają i pracują Państwo za granicą, często potrzebna jest również porada transgraniczna.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

dochodzenie roszczeń

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759 8066