Windykacja w Niemczech: prawo umów o dzieło i wynagrodzenie za dzieło

 

Umowa o dzieło w Niemczech – Roszczenie o wynagrodzenie za dzieło 

Niewypłacone roszczenia za wykonanie dzieła są często przedmiotem zlecenia przez naszych klientów.

Zastosowanie przepisów dotyczących prawa umowy o dzieło jest częstsze, niż można się tego spodziewać.

Wiele umów jest w prawnym rozumieniu umowami o dzieło. Z umową o dzieło mamy doczynienia w przypadku zobowiązania się przedsiębiorcy do wykonania dzieła. Przykładami możliwych dzieł są pomalowanie mieszkania, położenie płytek, wykonanie teledysku, czy stworzenie programu komputerowego. Przerobienie lub skrócenie spodni jest także dziełem w tym rozumieniu.

Najważniejszą umową o dzieło jest umowa o wykonanie budowy. W takiej umowie przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania prac budowlanych.

Niezależnie od tego stawiamy sobie często te same zasadnicze pytania:

 • Czy istnieje roszczenie na wykonanie dzieła?
 • Czy istnieje roszczenie na wypłacenie wynagrodzenia za dzieło?
 • Czy istnieją prawa gwarancyjne lub roszczenia odszkodowawcze? Czy wady dzieła są powodem do niewypłacenia ustalonego wynagrodzenia?
 • Czy zostały naruszone uboczne obowiązki stron umowy?

 

Kolejne ważne pytanie, które stawiają sobie nasi klienci dotyczy wykonywania prac jako podwykonawcy, bez posiadania własnych pracowników, dla jednego i tego samego zleceniodawcy. Czy w tym przypadku działają oni jako przedsiębiorcy czy są pracownikami? Jeżeli są pracownikami to w rozumieniu prawnym grozi im zarzut pracy na czarno. W takiej sytuacji powinni koniecznie wyjaśnić, czy świadczą usługi, które mogą być uznane za usługę pracy. Jeśli wykonawca jest przedsiębiorcą bez pracowników, powinien zachować szczególną ostrożność. Nawet jeśli po zakończeniu pracy wystawi fakturę końcową, jego usługa może być przedstawiona jako wykonanie pracy, a nie wykonanie dzieła. Może istnieć w tym przypadku zarzut pracy na czarno.

 

Radzimy zasięgnąć porady, jak odróżnić zatrudnienie od usługi wykonania dzieła w przypadku przedsiębiorców bez pracowników.

 

Także odstąpienie pracowników należy oddzielić od umowy o dzieło. Przykładowo mają być wybudowane silosy (magazyny) przez pracowników naszego klienta. W tej sytuacji trzeba wyjaśnić, czy nasz klient zobowiązał się do odstąpienia pracowników, czy do wzniesienia magazynów w ramach umowy o dzieło. Ten, kto na terenie Niemiec odstępuje pracowników musi być w posiadaniu specjalnego pozwolenia Federalnej Agencji Pracy.

 

Radzimy sprawdzić, czy posiadają Państwo zgodę na oddelegowanie pracowników.

 

Dla socjalnego i podatkowego traktowania niezbędna jest jasność, czy została zawarta umowa o dzieło lub inna forma umowy. W przypadku pracy na czarno istnieje znaczne ryzyko dopłat. Nie można pominąć także skutków zastosowania prawa karnego.

 

____________________________________________

 

Umowa o dzieło w Niemczech – wynagrodzenie za dzieło

Pragniemy wspomagać naszych klientów, towarzyszyć im w prowadzeniu ich przedsiębiorstw, być pomocnym w spełnianiu gospodarczych i przedsiębiorczych celów. Państwa zadowolenie jest dla nas priorytetem.

Wykonawcy często ufają swoim klientom i nie zabezpieczają się odpowiednio. Wykonawcy powinni zadbać z wyprzedzeniem o to, aby można było łatwo dochodzić ich roszczeń. Mogą przy tym przestrzegać prostych zasad:

 • Wykonuje się tylko prace, które są zapisane w umowach z jasną regułą wynagradzania:
  zdarza się, że świadczone są inne usługi, na które nie ma dowodu, że zostały zlecone. Ta praca często nie jest wynagradzana.
 • Wykonane dzieło jest wolne od wad:
  Zarzut wadliwego wykonania dzieła nie jest rzadkością. Przekonanie sądu, który został powołany, o braku wad może być dość trudne. Jeśli będą Państwo regularnie informować klienta o postępach prac i potwierdzi on dowodowo, że praca jest wolna od wad, poprawia to Państwa  pozycję.
 • Wykonawcy zapewniają protokół odbioru:
  Po wykonaniu pracy powinni Państwo razem ze swoim klientem obejrzeć wykonane dzieło i sporządzić protokół odbioru. Taki protokół odbioru jest bardzo ważny w postępowaniu sądowym. Klient, który odmawia sporządzenia protokołu odbioru, zwodzi Państwa.
 • Wykonawcy dzieła wystawiają klarowne faktury:
  Wynagrodzenie może być należne dopiero po wystawieniu faktury. Dlatego nie wahajcie się Państwo szybko wystawić weryfikowalną fakturę.

 

____________________________________________

 

Osoba kontaktowa w przypadku pytań odnośnie umowy o dzieło w Niemczech

 

Pani adwokat Johanna Swist jest Państwa osobą kontaktową. Pani adwokat chętnie wspiera i doradza w zakresie wszelkich umów o dzieło.

 

____________________________________________

 

Nasza oferta – wynagrodzenie za dzieło i umowa o dzieło w Niemczech

Zajmujemy się z naszymi klientami wyjaśnianiem stosunku prawnego (rozróżnienie pomiędzy rodzajami umów, jak np. umowa usługowa, umowa kupna bądź sprzedaży, czy też umowa o pracę). Wyjaśniamy, czy są podstawy do odbioru dzieła i roszczenia o wynagrodzenie. Analizujemy na podstawie przekazanych nam informacji, czy dzieło zostało błędnie wykonane i czy mogłyby powstać jakiekolwiek roszczenia.

Sprawdzamy możliwe przedawnienie i czy istnieją szanse na sukces w postępowaniu sądowym odnośnie umowy o dzieło w Niemczech. Reprezentujemy naszych klientów w sporach powiązanych z umową o dzieło zarówno pozasądowo jak i sądowo

Jesteśmy pomocni w zakresie całego prawa umów o dzieło, a w szczególności w sprawach związanych z prawem budowlanym:

 • Realizacaja roszczenia na podstawie umowy (wynagrodzenie, wykonanie dzieła)
 • Realizacja roszczenia odszkodowawczego i o usunięcie wad
 • Wykonanie i sprawdzanie projektów umów
 • Zabezpieczenie dowodów w przypadku wad

 

Zajmujemy się także szczególnymi warunkami umowy budowlanej (VOB). Doradzamy Państwu jak dalece te warunki umowy są dla Państwa korzystne oraz jakie skutki prawne z tego wynikają.

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

wynagrodzenie za dzieło

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759 8066