Windykacja w Niemczech: roszczenia z umowy kupna

 

Windykacja – Prawo sprzedaży:
wynagrodzenie umowne i odszkodowanie

Zawieranie umów sprzedaży to codzienność. Umowy kupna towarzyszą nam zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej.

Niemniej dla sprzedającego jest to zawsze denerwujące, gdy cena zakupu jest nieuregulowana. Niezapłacenie jednego rachunku może doprowadzić do bankructwa przedsiębiorcy, jeśli rachunek jest wystarczająco wysoki, a jego własna inwestycja była związana z wysokimi kosztami.

Podobne skutki może wywołać również wiele nieuregulowanych rachunków.

W interesie każdego przedsiębiorcy jest dbanie o to, aby nie było otwartych faktur. Z jednej strony zapewnia to własną wypłacalność. Z drugiej strony brak płatności jest czasami spowodowany własnymi działaniami sprzedawcy.

Tylko wtedy, gdy sprzedawca ma pod kontrolą płatności swoich klientów, może optymalnie promować swój produkt na rynku i kontrolować własne sieci sprzedaży.

 

____________________________________________

 

Umowa kupna: roszczenia dotyczące ceny w umowie zawartej przez internet

Umowy sprzedaży zawierane są często przez internet. W tym przypadku obowiązują specjalne wymagania dotyczące obowiązku pouczenia. Sprzedający musi szczególnie zadbać o wywiązanie się z własnych zobowiązań. Z drugiej strony zawiera umowę z kontrahentem, którego nie zna.

Szczególnie w przypadku umów kupna przedmiotów o znacznej wartości jest to sytuacja, która może być niekorzystna dla kontrahentów.

 

 

____________________________________________

 

Umowa kupna w stosunku międzynarodowym

Kiedy zamawiamy materiały i surowce lub produkty złożone, coraz częściej zdarza się to za granicą. Zadowolony może być ten kontrahent, który zawarł swoje ogólne warunki w umowie lub który przedstawił umowę. Określa on przynajmniej miejsce właściwego sądu.

Oczywiście drugiej stronie jest trudniej dochodzić swoich praw przed sądem mającym siedzibę za granicą. We własnym kraju zna się procedurę, można wybrać poleconego prawnika, a ocena strony przeciwnej jest dużo łatwiejsza.

Jeżeli nie ma umowy regulującej właściwość sądu, zastosowanie mają przepisy międzynarodowe,według których należy postępować.

 

 

____________________________________________

 

Umowa sprzedaży: zasady transakcji handlowych

Jeżeli umowa jest transakcją handlową dla obu stron, odbiorca dostawy musi przestrzegać specjalnych obowiązków kontrolnych i zakwestionowania towaru. Jeśli tego nie zrobi, musi zaakceptować wady.

 

____________________________________________

 

Zawsze ważne jest szybkie działanie!

Szybka reakcja działa na korzyść:

  • dokumenty mogą się zgubić,
  • dowody pisemne mogą zostać zniszczone,
  • można stracić kontakt ze świadkami,
  •  może dojść do utraty praw lub przedawnienia,
  • może wystąpić niewypłacalność kontrahenta. 

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

umowa kupna

 

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759 8066