Windykacja w Niemczech: roszczenia rodzinne i prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne i jego znaczenie

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne są najbliższe relacje, a przede wszystkim relacja małżeńska.

Niemniej jednak związki się kończą: poważne błędy, utrata zaufania, a czasem po prostu odkochanie się. Następnie osoby zainteresowane dochodzą do wniosku, że małżeństwo musi zostać jak najszybciej zakończone.

 1. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 2. Małżeństwo musi zostać rozwiązane, musi dojść do rozwodu.
 3. Należy przeprowadzić wyrównanie składek rentowych.
 4. Należy ustalić miejsce zamieszkania wspólnych dzieci i ich opiekę. Regulacja, która odpowiada najlepiej interesowi dziecka, jest zwykle bardzo trudna do osiągnięcia. Należy uzgodnić  warunki kontaktów z dzieckiem.
 5. Należy zadbać o utrzymanie małżonków
 6. Należy uregulować alimenty na dziecko.
 7. Należy uregulować wyrównanie dorobku. W tradycyjnym małżeństwie zasadniczo pracuje jeden z małżonków. Ten małżonek uzyskuje wzrost dorobku. Drugi małżonek jest odpowiedzialny za wychowywanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Należy dokonać wyrównania wzrostu dorobku.

Koniec małżeństwa zwiastuje wiele zmian. Z prawnego punktu widzenia możemy pomóc naszym klientom tylko w uporządkowaniu  kilku z nich.

 

____________________________________________

 

Prawo rodzinne w kancelarii Swist

Problemy małżeńskie i rodzinne wymagają dużej wrażliwości. Chcemy ją zapewnić naszym klientom.

Zależy nam na jak najszybszym i polubownym zakończeniu małżeństwa. Nawet gdy dana relacja się kończy, staramy się mieć pozytywny wpływ na umiejętność komunikowania się. Dobro wspólnych dzieci nie powinno ucierpieć z powodu kłótni byłych małżonków.

Jeśli mieliby Państwo zachować wspólną własność także po zakończeniu małżeństwa bez jej podziału, zrównoważona przyjacielska relacja jest do tego niezbędnym warunkiem wstępnym. Na przykład, jeśli zbudowali Państwo wspólnie w trakcie małżeństwa biznes, taki jak hotel, restauracja lub jakikolwiek inny i chcecie dalej prowadzić go razem, nie należy blokować tej ścieżki niepotrzebnymi kłótniami.

Koniec małżeństwa powinien być początkiem przyjaźni i zgodną kontynuacją wcześniejszych wspólnych projektów. Państwa interesy finansowe nie mogą ucierpieć, gdy związek małżeński się kończy.

 

____________________________________________

 

Prawo rodzinne: Państwa sprawa jest priorytetem

Państwa pytania z zakresu prawa rodzinnego mogą dotyczyć następujących kwestii:

Przed ślubem:

 • doradztwo i regulacja stosunków finansowych,
 • sporządzanie intercyzy,
 • porady dotyczące związków partnerskich tej samej płci oraz związków pozamałżeńskich

Podczas małżeństwa:

 • uregulowanie stosunków majątkowych,
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń alimentacyjnych,

W przypadku ustania małżeństwa:

 • separacja,
 • rozwód,
 • regulacja majątkowa,
 • wyrównanie dorobku,
 • regulacja emerytalna,
 • prawo pobytu dziecka,
 • prawo do opieki,
 • regulacja dotycząca odwiedzin,
 • przydział mieszkania,
 • egzekwowanie roszczeń innych członków rodziny,
 • egzekucja roszczeń z umów małżeńskich,
 • alimenty na dzieci,
 • alimenty rodzicielskie…

 

____________________________________________

 

Usługi naszej kancelarii w zakresie prawa rodzinnego

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Nie możemy zlikwidować wszystkich zmartwień, ale możemy podjąć się rozwiązania wszystkich kwestii finansowych związanych z Państwa aktualnym lub poprzednim małżeństwem. Czekamy na Państwa telefon!

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

prawo rodzinne

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759 8066