Windykacja roszczeń w Niemczech – Prawo spadkowe – pełne zaangażowanie na korzyść spadkodawców i spadkobierców

 

Prawo spadkowe i roszczenia spadkowe 

Prawo spadkowe ma zawsze znaczenie w przypadku śmierci członka rodziny lub znajomego.

Śmierć jest częścią życia i jego smutnym końcem. Zarówno własna śmierć, jak i śmierć bliskich krewnych wymagają również rozważenia finansowego. Aktywa muszą zostać często przeniesione lub przejęte. To zawsze wiąże się z obowiązkiem.

Nie możemy uwolnić Państwa od rozważań finansowych. Kancelaria Swist możejednakże wspomóc Państwa na poziomie prawnym w sprawach spadkowych.

 

____________________________________________

 

Prawo spadkowe – zakres naszych usług

Kolejnym obszarem działalności kancelarii Swist są sprawy spadkowe. Doradzamy i reprezentujemy Państwa w zakresie niemieckiego i polskiego prawa spadkowego.

Nasze usługi obejmują:

 • regulację dotyczącego  własnego spadku  i doradztwo w zakresie własnego zarządzenia testamentowego,
 • doradztwo w zakresie wykonania testamentu,
 • dochodzenie prawa do zachowku,
 • dochodzenie prawa do wydania spadku,
 • dochodzenie praw w przypadku darowizny ,
 • pomoc w związku z postawieniem wniosku i uzyskaniem poświadczenia dziedziczenia.

Kancelaria Prawna Swist świadczy dla swoich klientów usługi doradcze oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Przy czym sprawy dotyczą często następujących kwestii:

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • postępowanie nabycia spadku,
 • ustalenie testamentu,
 • podział spadku pomiędzy spadkobierców,
 • egzekucja roszczeń z umów spadkowych,
 • egzekucja z zachowku i obrona,
 •  wykonanie testamentu,
 • reprezentacja spadkodawcy przed urzędem skarbowym i sądem finansowym.

Doradzamy w następujących obszarach problemowych i sporządzamy projekty umów:

 • swoboda sporządzania testamentów,
 • niezdatność do dziedziczenia,
 • prawo do zachowku,
 • dziedziczenie na podstawie ustawowego prawa spadkowego,
 • sporządzanie umów spadkowych,
 • sporządzanie testamentów,
 • nakaz wykonania testamentów,
 • długi spadkowe,
 • upadłość spadkowa

Nasza reprezentacja jest szczególnie ważna, jeśli spadkodawca ostatnio mieszkał w Niemczech i majątek też tu się znajduje, ale jego spadkobierca mieszka np. w Polsce. Dzięki dwujęzyczności wszystkich naszych pracowników jesteśmy w stanie przedstawić naszym klientom stan faktyczny i prawny w sposób obrazowy i zrozumiały.

 

____________________________________________

 

Pomoc prawna przy dziedziczeniu

Być może zostali Państwo spadkobiercami i zdali sobie sprawę, że Państwa to przerasta.

Nie potrzebują Państwo zapisanej w spadku nieruchomości. Nie mogą i nie chcą kontynuować działalności spadkodawcy. Dbanie o pozostałe aktywa jest zbyt czasochłonne. Ani stadnina zmarłego, ani jego pojazdy nie są dla Państwa interesujące. Chcieliby Państwo  jak najszybciej wszystko sprzedać. Tutaj również mogą Państwo liczyć na naszą pomoc prawną. Przygotowujemy dla Państwa umowy kupna i przeniesienia.

Jeśli zatrudnią Państwo agenta nieruchomości, zapoznamy się z przedstawioną Państwu umową pośrednictwa. Czasami zdarza się, że niektórzy agenci niewłaściwie ograniczają swoich klientów lub w inny sposób stawiają ich w niekorzystnej sytuacji. W żadnym wypadku nie powinni Państwo podpisywać takiej umowy.

W niektórych przypadkach, jeśli chcemy zachować dorobek życia, można to zrobić tylko poprzez sprzedaż majątku. Do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia w optymalny sposób dla spadkobiercy nie wystarczy tylko osobiste zaangażowanie. Porada prawna – przedtawienie ryzyka – jest niezwykle pomocna przy spieniężeniu spadku.

Często uchronimy Państwa przed poniesieniem szkody przez

 • Pomoc przy sporządzaniu umów sprzedaży majątku ruchomego,
 • pomoc w sporządzaniu umów sprzedaży nieruchomości,
 • sprawdzenie przedstawionych Państwu umów: agenta nieruchomości, pośrednictwa i tym podobnych,
 • sprawdzenie umów rzeczoznawców.

 Nasi klienci nigdy nie powinni podpisywać umów, których nie rozumieją.

 

____________________________________________

 

Linki

Informacje Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, tutaj dalej,

Prawo spadkowe mające zastosowanie w sytuacjach transgranicznych, tutaj dalej,

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

Prawo spadkowe w Niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066